Markay oo Wax Kaa Lumaan, AKHRISO DUCADAAN!

Markasta oo aad dareentid inaad halawsantahay nolosha, oo aanad garanayn wadadaada ama ujeedada nolosha aanad garanayn, Markasta oo aad dareentid in aanad garanayn halka aad wax ka bilaabtid, DUCADAAN DHEH,

Markasta oo dareentid inaad qariib tahay oo aad isleedahay cid ku fahmaysa ma jirto ama cid ku maqlaysa ma jirto, DUCADAAN DHEH.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: